De omtalte værker i samlingen er gjort tilgængelige for offenligheden, til udstillingsbrug og til erhvervelse. Personlig henvendelse, se kontakt.