Biografi

Susanne Ussing 29.11.1940 – 8.3.1998

1955-59

Uddannet som keramiker på Kunsthåndværker­ skolen.
Illustrator ved dagbladet »Aktuelt«.

1960-63

Akademiets arkitektskole (erhvervsarbejde på arkitekttegnestue).

1963-64

Studieophold i Firenze med arbejde pa tegnestue i 4 mdr. og billedhuggerværksted i 8 mdr.

1964-68

Eget værksted i Kbh. - keramiske skulpturer - div. udstillinger, seperat i Ny Østergade og Varberg Museum. (Erhvervsarbejde pa arkitekttegnestue).

1968-70

Lejer en lade og begynder at arbejde i store formater. Udstiller »sanserum 1« pa K.E., der præmieres af Statens Kunstfond. Arbejder med organisk styring af form med polyurethanskum. Lærer programmeringssproget Algol på D.T.H. Starter undervisning på Arkitektskolen sammen med Carsten Hoff i perception af de fysiske omgivelser gennem opbygning af modeller og ekspe­rimenter i 1:1. Flere sanserum i samarbejde med Carsten Hoff i Nicolai Kirke, Grønningen, Flensborg m.m. Modtager forskningsstipendium.

1970

Byggeeksperiment i Thylejren. Deltager i festival 200 på Charlottenborg.

1970-74

Udtages i 1. etape af Arkitektforeningens etage­ boligkonkurrence. Ombygger og driver Skovsho­ved Hotel. Underviser i tegning pa Kunstakademiet.

1972-73

Byggeeksperimenter pa Vejlø, Kulturministeriets Ø-lejr.

1973

Vinder 1. præmie i 2. etape af boligkonkurrence. Udstilling på Tranegården »Omtrent mellem kunst og bosætning«.

1973-77

Arbejder med gennemførelse af boligprojektet i KAB-regi. Opører en række huse.
Medarbejder ved kvindetidsskriftet »Land og By« startet af kunstkritiker Jane Pedersen.

1974-75

Medarrangør og deltager i Kvindeudstillingen pa Charlottenborg.
Udstiller pa Charlottenburg, Berlin.

1976

Projekt til interimistisk udstillingsbygning på Louisiana, opstillet prototyper i parken.
Opfører hus i Tibirke i samarbejde med Carsten Hoff.
Kvindeudstilling i Frankfurt.
Bogen »Billedet som kampmiddel«.
Begynder at arbejde for Nørgaard pa Strøget.

1977

Projektet til udstillingsbygning opgives - istedet laver vi boligkulisse. 20 plancher til udstillingen »Alternativ Arkitektur« på Louisiana. Bogen »Huse for mennesker«.

1978

Arrangør og deltager i Louisianas børneudstilling.
Laver eksperiment med børns deltagelse i planlægning af de fysiske omgivelser pa Ordrupgard.
Opfører hus v. Furesøen i samarbejde med Car­sten Hoff.
Går helt ud af arkitektarbejdet.

1979

Arrangerer 7 ud af 9 børneudstillinger over hele landet:
Thorvaldsens Museum, Willumsens Museum, Fyns Stiftsmuseum, Ribe Museum, Koldinghus og Esbjerg Kunstpavillon. Skulpturudstilling i »Eventyrhaven« i Odense.
Underviser pa Billedhuggerskolen.

1980

Nordisk Råd, Hannaholmen, Helsingfors – skulpturer i sne. Kunst i City - Frihedsgudinde I pa Amagertorv. Udstillingen »I Drivhuset« pa Ordrupgaard. Udstillingen »På Vej« pa Kbh.s Rådhus (som deltager). Ung Dansk kunst på Charlottenborg.

1981

Kunst i City - Yoko Ono pa Amagertorv, Fri­hedsgudinde II. Scenografi til Michael Buch­ walds stykke »Spillerum« på Husets Teater ar­ rangeret af Poul Borum. Starter opbygning af Arkitektur/skulptur pa Louisiana. Deltager på Septemberudstillingen på Sofienholm.

1982

Bogforsider. Kunst i City - Frihedsgudinde III. Scenografi for Eske Holm til Folkets Hus.
Bogen: Architektur des Unfertigen.

1983

Bogforsider. Scenografi for Eske Holm til Borups Højskole og Folketeatret.
Skulpturer til fjernsynsstykke om kvindelig bil­ledhugger.
»Skulpturer« i Nikolai Kirke.
1. del af »Tangkirken« pa Louisiana færdiggøres. Kunst i City: Spurvepavillon.
Underviser pa Akademiets malerskole.

1984

Projekt færdigt til Tangkirken på Louisiana til opførelse i foråret.
Brand. – Operation.

1985

Dekorationer til færgen PEDER PAARS. Projektet SOLVEIG for Intercity togene i hele landet bliver godkendt, og der bliver bevilliget en garanti pa 2,3 mill. fra Kulturministeriet. Projektet måtte opgives p.g.a. sygdom.

1986

Udsmykningsopgave for Kreditforeningen Dan­mark. Køpcke-legat nov. 86.

1987

Udsmykning af S-togsstationer mellem Ballerup og Frederikssund i samarbejde med Carsten Hoff forventes færdig 1989.

1988

Biennale for papirkunst, Leopold-Hoesch Museum, Tyskland. Modtager sammen med Carsten Hoff Nykredits Arkitekturpris.

1988-90

’Sol og Måne’, integrations- og boligprojekt i Hjerting, ’Ussing og Hoff’.

1989

Keramisk udsmykning, Hesteskokarréen på Christianshavn.
’Ussing og Hoff’ får Eckersberg-medaillen.
Omkring Munkeruphus, Dronningmølle

1990

Keramisk udstilling på Louisiana, ’Engle, djævle og forretningsmænd’
Rockens Billeder, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense
Kulturhuset i Toftlund, ’Ussing og Hoff’

1991

’Mælkevejen’, børneudstilling i samarbejde med Morten Flyverbom, og ’Brændte tegninger’, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
Keramikkens kunst (gruppeudstilling), Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
Keramiske skitser,(gruppeudstilling), Kunstmuseet Køge Skitsesamling
’Bygris’, Skulptur Amager Torv

1992

’Flossede fredsduer’, keramisk skulptur, ’Kulstof 92’ og Toldkammeret, Helsingør
’Arena’, boligprojekt for Ballerup Kommune, Ussing og Hoff udviklingsprojekt.

1993

Mürits-Nationalpark (gruppeudstilling), land-art installation
’Tangkirken Gud Amor’, Louisiana afsluttes

1994

Udendørs udsmykning af børnehave, Ballerup

1995

’Hedeland’ land-art i Ballerup

1996

Skagen Kunstforening, keramik

1998

8. Marts Susanne Ussing dør.

Priser: Arthur Köpckes legat 1986, Nykredits Arkitekturpris 1988, Eckersberg Medaillen 1989

Repræsentation: Sønderjyllands Kunstmuseum, Nordjyllands Kunstmuseum, Statens Museum for kunst, Køge Museum for kunst i det offentlige rum.


Bibliografi

Omtaler, Bøger

Thorsen, Jens Jørgen: Friheden er ikke til salg, Bogan, Danmark, 1980, (s.50-51)

Omtaler, Tidsskrifter og aviser

Ahnfeldt-Mollerup, Merete: Boligen som Proces, Information, 4. april 2001
Andersen, Svend Nyboe: Engangsbolig i Thy af stål, pap og plast, Politiken, 29. august 1970, Weekend, s. 19
Beton, Hus og Bolig. Aalborg Portland (ingen udgivelsesår), (s.29)
DALs konkurrence om nye etageboligformer, Jensen, Chr. Tarp, Byggeindustrien, no, 12, December 1974, (s. 500-501)
DALs konkurrence om nye etageboligformer, Dommerbetœnkning, Arkitekten, no. 2, 1974, s. 22-46)
Deutsche Bauzeitung, (anmeldelse af Architectur des Unfertigen), no. 8, august 1984, (s.9)
Deutsche Bauzeitung, (foromtale af Arkitektur DK), no. 7, juli 1983, (s.6)
De Waal, Allan: Arkitekturligvis, kronik, Information
Holmfeld, Kim Dirckinck: Skrivers Periode 1956-1982, Arkitekten – 100 års jubilœumsudgave, no. 24, oktober 1998, (s.130)
Jensen, Knud W.: Louisiana gennem 25 år, Louisiana Revy, sœrummer, 24. årgang nr. 1, august 1983, (s.48)
Madsen, Flemming: Hvem byggede Danmark?, Danske Kommuner, no. 7, 1980, (s. 10-12)
Messerschmidt, Eric: Expression Marine, Maison de la culture a Toftlund, Danemark, Techniques & Architecture, november 1992, (s. 68-73)
Nagbøl, Søren: En berørende og en berøvende oplevelse af arkitektur, Humaniora, no, 2, 1992, (s. 3-7)
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, Standardfamilien eksisterer ikke, Information 14. Maj 1974
Salicath, Bent: Om sanserum og flydemøbler – og noget midt imellem, Dansk Brugskunst, no.3-4, efterår 1971, (s.70-78)
Schmidt, Torben: Skovshoved Hotel, Mobilia, International monthly magazine for interior design, no. 212, Marts 1973
Schmidt, Torben og Arnoldi, Per: Alternative Rum, samtale med Susanne Ussing og Carsten Hoff, Mobilia, no. 180, Juli 1970
Schmidt, Torben: Det totale miljø, Arkitekten, no. 7, 1970, (s. 162-164)
Schmidt, Torben: Uno spazio per il riposo, Domus - Architecture, arredamento, arte, no. 489, August 1970, Milano, (s.31)
Wohnen in Kunstlicher Landschaft: Zu einem Wettbewerb in Danemark, Bauwelt, no. 20, Maj 1974, Berlin, (s.751-755)

Omtaler, Andet

Møller, Svend Erik: Denmark in Pictures, the Press and Information Department of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 1971

Egne tekster, bøger

Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Huse for Mennesker, Forlaget Beboertryk, København, 1977
(Tysk udgave, Architektur des Unfertigen, die arbeiten von Susanne Ussing und Carsten Hoff, Archipol-Verlag, Dusseldorf, 1982)
Ussing, Susanne: ’KUNST og et CYBERNETISK og ORGANISK verdensbillede’, s. 108 – 120, ’Billedet som kampmiddel’, Informations forlag 1977
Ussing, Susanne: ’Tangkirken’ Louisiana 1979 – 1994

Egne tekster, tidsskrifter og aviser

Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Eksperimentbyggeri i Thy, Arkitekten, no. 26, 1970, 638-41
Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Seidlungsprojekte in Danemark, Selbsthilfe im mehrgeschossigen Wohnungsbau, Baumeister, no. 11, Munchen, 960-61, 1975
Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Lœs husene, Louisiana Revy, tema om alternativ arkitektur, juni-august 1977, (s.44-47)
Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Om et Udstillingsbyggeri, Arkitekten, no. 23, 1977, (s. 494-497)
Hoff, Carsten og Ussing, Susanne, Grossererens frihed – fremmedarbejderens lighed, Information 19. Sept. 1977
Hoff, Carsten og Ussing, Susanne: Summer residence in Tibirke, Helsinge, Bauen+Wohnen, no.11, November 1979, Zurich, (s. 408-409)